Pečlivý technický audit FVE

Provádíme kompletní technický audit fotovoltaických elektráren. U všech důležitých komponent Vaší elektrárny provedeme důkladnou diagnostiku včetně kontroly protipožární bezpečnosti.

 • Kontrolujeme správnost chodu, výkon, provozní bezpečnost a technologickou způsobilost.
 • Provedeme kalkulaci teoretické výrobní kapacity a porovnáme se skutečností.
 • Při nalezení nedostatků navrhneme možnosti pro vyřešení problémů a další rozvoj.

Zbavíme Vás všech pochybností o nesprávné funkčnosti.

Kromě detailního auditu provádíme i základní odborný odhad přínosů efektivní údržby v závislosti na aktuálním stavu elektrárny a vnějších faktorech jako je stávající stav elektrárny, poloha, situace okolních objektů, vzdálenost a sklon řad. Provedeme kalkulaci teoretické výrobní kapacity a porovnáme se skutečností. Poradíme, zda-li navržená opatření mají smysl a v jakém měřítku lze očekávat nižší ztráty v rámci provedených opatření.

Mám zájem o technický audit FVE

iStock_000010299027_338_571

Obsah auditu

V rámci zpracování technického auditu ověříme a posoudíme jednotlivé komponenty elektrárny. Popíšeme aktuální stav a zhodnotíme možnosti zlepšení, identifikujeme stávající nedostatky.

 • Zhodnocení technologie a instalace

 • Faktory s negativním vlivem na provoz FVE
 • Kalkulace teoretické výrobní kapacity
 • Porovnání teoretické kapacity se skutečností, měření výkonu v závislosti na ozáření
 • Identifikace rozdílů a rezerv, návrhy na zlepšení
 • Doporučení na optimalizaci provozu
 • Odhad nákladů na doporučované úpravy
 • Termometrická měření – kontrola kontaktů, kontrola panelů
 • Zhodnocení provozu FVE

 • Zapojení a rozvržení invertorů
 • Rozložení a dimenzování stringů
 • Technická dokumentace FVE
 • Provozní předpisy
 • Nosné konstrukce
 • Provedení kabeláže a spojů
 • Zemnění a ochrana proti blesku
Pyranometr_FVE

Naši spokojení zákazníci

Přidejte se mezi ně

Objednejte si u nás elektrárnu nebo naše služby

Vybereme vám nejvhodnější řešení

Než se pustíte do stavby FV elektrárny, je dobré si ujasnit, jaké řešení je pro vás nejvhodnější, jak se dá financovat z Nové zelené úsporám a na co si dát při přípravě pozor. Ozvěte se ještě dnes.