Aktuality

Domácí fotovoltaický systém s minimálními přetoky do sítě a s připojením na systém Loxone

9.10.2020

V rodinném domě nedaleko od Brna jsme instalovali domácí fotovoltaickou elektrárnu s akumulací a to v rámci zjednodušeného připojovacího režimu (bez přetoků). Elektrárna získala podporu z programu NZÚ.

Střídače Victron a baterie BYD

Elektrárna o velikosti 4 kWp je realizována jako třífázová na technologii Victron (3 jednofázové střídače tvořící třífázový, fázově plně asymetrický systém).

Elektrárna je vybavena bateriovým úložištěm BYD o kapacitě 10,5 kWh.

Kromě vlastního Victron monitoringu zajišťujícímu možnost vzdáleného sledování a nastavení a detailního zobrazení dat je elektrárna také propojena s řídícím systémem Loxone, kterým je domácnost vybavena. V jednotném prostředí jsou tak majiteli k dispozici hlavní informace o chování FVE a zároveň jsou k dispozici nástroje umožňující povelování FVE i prostřednictvím Loxone.

Elektrárna dosahuje velmi příznivých výsledků, jak je vidět na statistice posledních 90 dnů – soběstačnost domácnosti za toto období činí cca 85% a do sítě bylo za stejné období dodáno 37 kWh. Hodnota přetoků je ovlivněna nastavením minimálního offsetu, který na jedné straně výrazně zvyšuje efektivitu využití energie vyrobené ze slunce, na druhou stranu znamená, že při prudkých změnách výroby či spotřeby dochází ke krátkodobým přetokům. I tak však tato hodnota odpovídá průměrnému přetoku 17W.

Statistika využití výroby, spotřeby a dodávek do sítě za období červenec – září